Σκοπός του Ταμείου Αλληλοβοηθείας σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Καταστατικού είναι:

  1. Η κάθε μορφής και φύσης οικονομική εξυπηρέτηση των μελών του, είτε με δάνεια, είτε με χρηματικές παροχές, εφάπαξ ή τμηματικά καταβαλλόμενες, προσωρινές ή μόνιμες, μερίσματα, συντάξεις, έξοδα ιατρικής ή φαρμακευτικής περίθαλψης, ιατροφαρμακευτική αρωγή με ίδρυση ακόμη και κλινικών για την εξυπηρέτηση αυτή των μελών, κάλυψη απωλειών εισοδήματος από οποιαδήποτε αιτία κλπ.
  2. Η συνεχής έρευνα για την εξακρίβωση των αναγκών των μελών του όπως αυτές εξελίσσονται από τις κοινωνικές και οικονομικές καταστάσεις και να ενεργεί ανάλογα.
  3. Η ίδρυση και λειτουργία βρεφοκομικών και νηπιακών σταθμών εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή σε ακίνητο εγγύς του Ιδρύματος, των οποίων όταν δεν εξασφαλίζεται η πληρότητα από νήπια, παιδιών των υπαλλήλων του ιδρύματος, θα υπάρχει δυνατότητα προσέλευσης νηπίων από τις πλησιέστερες εκπαιδευτικές μονάδες προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής.
  4. Δραστηριότητες για την ανάπτυξη δεσμών, την διάδοση πνεύματος αλληλεγγύης και την καλλιέργεια σχέσεων μεταξύ του Ταμείου και του προσωπικού του Ιδρύματος»

  Στόχοι είναι:

  • Η δυνατότητα του Ταμείου να προσφέρει στα μέλη του κάθε δυνατή οικονομική εξυπηρέτηση.
  • Η επέκταση του ασφαλιστικού προγράμματος υγείας με την συμμετοχή περισσοτέρων μελών στο πρόγραμμα ώστε να έχουμε την δυνατότητα καλύτερων ακόμη παροχών στα ασφαλιζόμενα μέλη μας.

  Στόχοι, που μπορούν να επιτευχθούν με το ενδιαφέρον, την εμπιστοσύνη και την δουλειά των μελών.

  Μήνυμα Προέδρου

   

  Όταν η σκέψη και η θέληση, για την δημιουργία ενιαίου κοινωνικού φορέα στην κοινότητα του Ιδρύματος άρχισε να υλοποιείται, ήταν ελάχιστοι αυτοί που πίστεψαν τον σκοπό και τους στόχους του.

  Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας, πήρε μορφή με την απόλυτη στήριξη της Διοίκησης του Ιδρύματος και τους αγώνες ορισμένων μελών του, που προσπάθησαν να μετατρέψουν την υποψία σε εμπιστοσύνη και την αδιαφορία σε ενέργεια.

  Σήμερα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε χρειαζόμαστε την στήριξη και την εμπιστοσύνη σας.

  Στόχος μας οι καλύτερες παροχές για τα μέλη μας.

   
  Οι προτάσεις, οι υποδείξεις και η βοήθειά σας, κρατούν ενεργό το κύτταρο του Ταμείου Αλληλοβοήθειας.


  Η Πρόεδρος
  Δέσποινα Καριπίδου

  © 2015 Ταμείο Αλληλοβοήθειας Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής

  Please publish modules in offcanvas position.